Äldreomsorg och sjukvård är centrala frågor för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som därför har medverkat i referensgruppen i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

–Det har varit väldigt givande att få bidra och att följa forskningen genom hela processen. Alla rapporter har lett till minst en aha-upplevelse för mig, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

SKR är medlems- och arbetsgivarorganisationen för landets 290 kommuner och 21 regioner. Bland medlemmarnas största ansvarsområden finns äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Därför var det också naturligt att SKR ingick i referensgruppen i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

– Det här är väldigt viktiga frågor för oss – både för kommunerna och för regionerna – och vi ser oss själva som en viktig part när det gäller utvecklingen inom det här området. Genom att vara med i referensgruppen så har vi kunnat ta del av det som forskarna har kommit fram till, men vi har också gett viktig input utifrån vår kunskap och expertis, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och den som har suttit med i referensgruppen.

– Alla har en uppfattning om hur sjukvården eller äldreomsorgen fungerar. Det har inte minst blivit tydligt under pandemin. Men det är viktigt att en uppfattning som bygger på en enskild händelse inte formar bilden av hur det faktiskt ser ut i verkligen. Därför är det så bra att SNS har genomfört det här projektet och tagit fram rapporter som bygger på forskning, säger hon.

För SKR:s medlemmar är det en nyckelfråga att utreda hur man ska lyckas ställa om välfärden inom äldreomsorg och sjukvård när det råder brist på kompetens och arbetskraft under de kommande åren.

– En annan sak som är viktig är att titta på är hur vi kan använda ny teknik närmare patienterna. Det skulle kunna handla om att patienter med kroniska sjukdomar själva får ansvar för att monitorera det dagliga i stället för att behöva åka till vårdcentralen för att ta olika prover. Vi behöver hjälpa medborgarna att leva friskt och oberoende, utan att behöva passa tider, säger Annika Wallenskog.

Hon tycker att det är bra att SNS har satsat på det här forskningsprojektet.

– Ja, ett samlat grepp har varit bra eftersom rapporterna som vi har fått titta på hör samman, även om de har olika inriktning. Det gör att vi i referensgruppen får en bredare bild av utvecklingen, och får större insikter i hur dessa frågor hänger ihop.

I arbetet med projektet har Annika Wallenskog också konsulterat sina kollegor på SKR som har expertkunskap inom de olika ämnen som har varit aktuella för forskarnas rapporter.

– Jag som chefsekonom har kanske inte detaljkunskap inom alla områden. Därför har det varit viktigt för mig att prata med mina kollegor och be om deras synpunkter. Är det något som saknas i den här rapporten? Har vi några erfarenheter som vi kan tillföra? Sedan har jag förmedlat dessa synpunkter vidare till forskarna.

Referensgruppen har bestått av representanter från både privat och offentlig välfärd. Något som Annika Wallenskog menar är en styrka.

– Det har gjort att vi har kunnat fånga upp olika perspektiv och synpunkter och det tror jag också har varit en trygghet för forskarna som har skrivit rapporterna. I vissa fall har vi haft en helt gemensam syn, men i andra fall har vi tyckt olika och det har också varit värdefullt, säger hon.

Fakta: Referensgruppen i Vård och omsorg i det 21:a århundradet har bestått av representanter från följande organisationer

Apoteket, AstraZeneca, Attendo, Bräcke diakoni, Frisq, Inera, Kry, MedLearn, Min Doktor, Praktikertjänst, Region Stockholm, Riksförbundet HjärtLung, Socialdepartementet, Sophiahemmet, SOS Alarm, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Vinnova, Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen.