22-julikommissionen – vad kan svenska företag och förvaltningar lära?

Tid och plats

Måndag 6 maj 2013, 08:30–10:30

Mötet är inställt!

 

Om du har fått en inbjudan nyligen ber vi dig bortse från den då vi just nu har tekniska problem.

22-julikommissionens slutsatser och det politiska efterspelet har satt fokus på såväl krishantering, som förvaltningens bristande förmåga att fatta beslut och genomföra viktiga åtgärder, däribland inom förebyggande säkerhet.

Vilka lärdomar från 22-julikommissionen kan svenska företag och förvaltningar ta till sig? Vilka organisatoriska hinder finns för effektiv riskhantering? Och är Sverige i dag bättre rustat att förebygga och hantera uppkomna kriser än innan 2005 års katastrofkommission?

Anmälan och pris

Mötet är inställt! Om du har fått en inbjudan nyligen ber vi dig bortse från den då vi just nu har tekniska problem.