SNS Analys nr 16. Den europeiska transaktionsskatten och dess mål

Carl Henning Christner Håkan Thorsell

SNS Analys 2013.12.12

Den skatt på finansiella transaktioner som elva länder inom EU vill införa kommer att få svårt att nå sina mål. Dessutom kommer det att bli dyrt för dem som sparar på lång sikt, till exempel pensionssparare. Det konstaterar forskarna Carl Henning Christner och Håkan Thorsell vid Handelshögskolan i Stockholm i SNS-rapporten Den europeiska transaktionsskatten och dess mål.

sns_analys_nr_16.pdf 314,1 KB PDF

En slutsats i rapporten är att skatten kommer att vara kostsam för alla som pensionssparar genom att köpa aktier eller obligationer. I ett räkneexempel kommer författarna fram till att tre års hela pensionsavsättningar kan försvinna för den som tidigt börjar pensionsspara. Det leder till krav på ökat pensionssparande, längre yrkesliv eller att spararna accepterar en lägre pension i framtiden.

Författarna menar att det är oklart varför EU-kommissionen tror att de spekulativa inslagen på finansmarknaderna kommer att minska genom skatten:

– Om man granskar tidigare studier tyder det mesta på att spekulation inte påverkas och om de skulle påverkas, så är det snarare att den ökar i omfattning, säger Håkan Thorsell.

Transaktionsskatten har som mål att harmonisera skatter inom EU, skapa skatteintäkter och minska spekulationer på finansmarknaderna. Det är redan klart att harmonisering inte kan uppnås eftersom bara elva länder deltar i planerna, medan länder som Storbritannien och Polen som redan har en skatt inte vill vara med. Och erfarenheter från den svenska transaktionsskatten på 1980-talet och tidiga indikationer från Frankrike och Italien, som nyligen infört skatter, indikerar att skatteintäkterna riskerar att bli mycket lägre än vad som beräknats.

Carl Henning Christner är doktorand vid institutionen för Redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm.

Håkan Thorsell är Assistant Professor vid institutionen för Redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm.

Debatt

Debatt: EU-skatten minskar pensioner, Di.se 2013-12-12