Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag

Göran Lindström Christer Olofsson

Publikation 2002.04.15

Affärsänglar - privatpersoner med affärskunnande som investerar i nya företagsprojekt - har uppmärksammats i många sammanhang under de senaste årens debatt om entreprenörskap och teknisk utveckling i Sverige. En tidigare studie av författarna visade att affärsänglar bedömdes som de mest värdefulla av alla externa stödjande aktörer under de tidiga faserna av företagets utveckling.

Boken bygger på forskning som behandlar frågan om vad som händer i relationen mellan ett ungt företag i kunskapsfronten och en affärsängel. En viktig slutsats är att affärsängeln lever närmare sina investeringsobjekt än andra investerare. Därmed skapas en personlig och djup relation som gör att affärsängeln kan agera effektivare – och snabbare – än andra.

Affärsängeln är ofta mycket effektiv i att bygga upp stödjande nätverk med rätt kompetens och kan snabbt finansiera även stora projekt. En välrenommerad affärsängel stärker också företagets position när det gäller att attrahera annat riskkapital, och rätt ängel i företaget ger tillgång till viktiga kontakter av stor betydelse för företagets utveckling. Men om entreprenören finner ”fel” ängel kan det tvärtom innebära att företaget hamnar i en destruktiv relation.