”Lång föräldraledighet kan utgöra hinder för kvinnors karriär”

Familjepolitiken i de nordiska länderna behöver bli mer flexibel för att underlätta för kvinnor att göra karriär och nå toppositioner. Det borde finnas möjlighet att återvända tidigare till arbetet efter att ha fött barn och byta rätten till föräldraledighet mot rätt till barnomsorg. Det säger nationalekonomerna Katrine Vellesen Løken och Julian Vedeler Johnsen som idag presenterar en SNS Analys, om familjepolitik och jämställdhet i de nordiska länderna.

Norden har världens högsta kostnader för familjepolitik i form av lång föräldraledighet och subventionerad barnomsorg. Samtidigt har kvinnors sysselsättningsgrad stagnerat sen 1980-talet och de nordiska länderna har inte lycktas sluta könslönegapet i de högre inkomstskikten.

De nordiska länderna har en hög sysselsättning bland kvinnor i en internationell jämförelse. Men länderna ligger inte lika bra till vad gäller jämställdhet på chefspositioner och i höglöneyrken. Detta, menar rapportförfattarna, kan bero på den långa föräldraledigheten och bristande flexibilitet i familjepolitiken.
Författarna menar att familjepolitiken i de nordiska länderna behöver bli mer flexibel för att underlätta för kvinnor att göra karriär. Svensk familjepolitik har tagit flera steg i rätt riktning med RUT-avdrag och avskaffande av vårdnadsbidraget.

– Viss familjepolitik, som barnomsorg, kan förbättra jämställdheten, men annan politik kan bidra till brist på jämställdhet. Även om den långa föräldraledighetens direkta effekter inte är negativa kan det finnas skepsis hos arbetsgivare mot att befordra kvinnor till nyckelpositioner av rädsla för långa kärriäravbrott kopplat till att få barn. Det kan vara en anledning till att de nordiska länderna har så få kvinnliga chefer, säger Katrine Vellesen Løken.

Forskarna presenterar följande förslag till politiska reformer för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden:

  • Inför rätt till barnomsorg för de minsta barnen. Svenska föräldrar borde erbjudas en möjlighet att byta ut 6 månader av föräldraledigheten mot en garanterad förskoleplats.
  • Subventionera hushållstjänster. Det finns belägg för att RUT-avdraget bidragit till att öka gifta kvinnors arbetsutbud.

Ladda ner rapporten

Ladda ner här. SNS Analysen presenteras vid ett seminarium på SNS den 8 mars, och jämställdhetsminister Åsa Regnér kommenterar. Länk till inspelning av seminariet publiceras på SNS Play.

Författare

Julian Vedeler Johnsen, forskare i nationalekonomi, Universitetet i Bergen
Katrine Vellesen Løken, professor i nationalekonomi, Universitetet i Bergen

Kontakt

Julian Vedeler Johnsen, forskare i nationalekonomi, Universitetet i Bergen, Julian.Johnsen@uib.no, +47 930 02 459
Katrine Vellesen Løken, professor i nationalekonomi, Universitetet i Bergen, Katrine.Loken@uib.no, +47 416 61 591

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95