Äganderätt och demokrati. Svensk grundlagsdebatt under 1990-talet

Karl-Göran Algotsson

Bestämmelserna om äganderätten tillhör de mest omstridda delarna av det svenska statsskicket. För en del innebär grundlagsfäst äganderätt en inskränkning av demokratin. Andra menar tvärtom att äganderätt är grundläggande för ett demokratiskt samhälle.

Under senare år har reglerna om äganderätt ändrats i flera viktiga avseenden. Regeringsformens paragraf har fått en reviderad lydelse och har dessutom utretts på nytt. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har införlivats i den svenska rättsordningen. EU-medlemskapet påverkar också skyddet för äganderätten.

Denna bok analyserar den konstitutionella debatten om äganderätten i Sverige.