Ägarprövningsutredningen

Tis 17 februari 2015
Tid och plats

Tisdag 17 februari 2015, 09:30–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Cristina Eriksson Stephanson, särskild utredare för Ägarprövningsutredningen, kommer till SNS för att presentera utredningens slutsatser.

Utredningen Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster tillsattes 2012 och har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn. Direktiven till utredningen har ändrats flera gånger sedan den tillsattes.

Mötet anordnas inom ramen för SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Anmälan och pris
Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS-medlem* och 790 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 16 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Ladda ned och läs mer om utredningen här.

Varmt välkommen!