Anne Boschini om kvinnorna i toppen

Intervju 2018.03.09

Betydligt färre kvinnor än män har höga inkomster. Men sedan 1970-talet har andelen kvinnor i toppen av inkomstfördelningen mer än fördubblats och utgör nu nästan 30 procent. Nationalekonomerna Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine har studerat svenska kvinnors representation i toppen. Varifrån kommer deras pengar? Vilka lever de med? Hur länge stannar de på toppen? På vilka sätt skiljer sig män och kvinnor åt?

Anne Boschini intervjuas av Evelina Björkegren, forskningsledare på SNS.