Ansvarsfullt företagande och globala leverantörskedjor

Allt fler globalt verksamma företag strävar efter att deras leverantörer uppfyller grundläggande principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Hur kan företag främja förbättringar av arbetsvillkor i sina leverantörskedjor?

Medverkande

Ewerton Gruba, Director of Global Responsible Sourcing, Electrolux

Richard Locke, professor och rektor, Brown University, USA

Sarah Negro, Global Public Affairs Senior Manager, H&M Group, Hongkong

Samtalet, som kommer att vara på engelska, leds av Mia Horn af Rantzien, vd SNS