Är höghastighetståg en lönsam investering?

Seminarium 2015.12.03

Lyssna

Medverkande

MARIA BÖRJESSON, docent i transportanalys vid KTH och ledamot i SNS Konjunkturråd 2016.
KAJSA GUSTAFSSON, senior manager, och författare till en PwC-rapport om kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige.
CATHARINA HÅKANSSON BOMAN, förhandlare vid Sverigeförhandlingen, som förhandlar om nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö
PETER VIINAPUU, vd MTR Nordic
Mötet leds av ÅSA JULIN, ekonomijournalist.