Är internationella organisationer ”fit for purpose”?

Klimatförändringar, väpnade konflikter, flyktingströmmar och epidemier – listan över akuta gränsöverskridande problem är lång. Internationella organisationer som FN, IMF och WHO har skapats och utvecklats för att hantera gemensamma utmaningar, men har de egentligen vad som krävs?

Medverkande

sns demokratiråd 2023

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet.

Jan Aart Scholte, professor i global omvandling och förvaltningsutmaningar vid Leidens universitet, Nederländerna.

Thomas Sommerer, professor i internationella organisationer vid Potsdams universitet, Tyskland.

kommentatorer

Mattias Frumerie, chefsförhandlare och delegationschef vid UNFCCC

Diana Janse, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Charlotte har tidigare haft ledande roller på bland annat UNICEF, OECD, Sida och Rädda Barnen.

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.