Är internationella organisationer ”fit for purpose”?

Seminarium Fre 21 april 2023
Tid och plats

Fredag 21 april 2023, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare frukost serveras från 08:40.

Klimatförändringar, väpnade konflikter, flyktingströmmar och epidemier – listan över akuta gränsöverskridande problem är lång. Internationella organisationer som FN, IMF och WHO har skapats och utvecklats för att hantera gemensamma utmaningar, men har de egentligen vad som krävs?

Dagens internationella organisationer verkar i en alltmer ansträngd politisk samtid. Efterkrigstidens världsordning med fokus på demokrati, frihandel och mänskliga rättigheter utmanas av antiglobalistiska populister, nya stormakter och auktoritära ledare. Denna utveckling påverkar förutsättningar för internationella organisationer att bidra till lösningen av globala problem.

SNS Demokratiråd 2023 har undersökt om internationella organisationer har vad som krävs i kampen mot vår tids globala problem. Under ledning av statsvetarprofessor Jonas Tallberg har forskarna granskat dessa organisationers makt, effektivitet och legitimitet. De har också särskilt studerat förutsättningarna för det globala klimatsamarbetet. Rapporten som lanseras vid seminariet mynnar ut i konkreta rekommendationer till nationella beslutsfattare, internationella organisationer samt icke-statliga aktörer inom civilsamhälle och näringsliv.

Finansiellt stöd har erhållits från Vetenskapsrådet och Formas.

Medverkande

SNS Demokratiråd 2023

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet.

Jan Aart Scholte, professor i global omvandling och förvaltningsutmaningar vid Leidens universitet, Nederländerna.

Thomas Sommerer, professor i internationella organisationer vid Potsdams universitet, Tyskland.

Kommentatorer

Mattias Frumerie, chefsförhandlare och delegationschef vid UNFCCC

Diana Janse, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Charlotte har tidigare haft ledande roller på bland annat UNICEF, OECD, Sida och Rädda Barnen.

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Vid avanmälan efter den 20 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Varmt välkommen!