Arbete och jämställdhet – förändringar under femtio år

Eva Blomberg (red.) Kirsti Niskanen (red.)

Publikation 2013.03.04

Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett av världens mest jämställda länder. De flesta kvinnor förvärvsarbetar idag och har en egen inkomst. Särbeskattning, föräldraförsäkring, dagis och pappamånader gör att både kvinnor och män kan förena lönearbete och familjeliv. Hur har vi kommit så här långt? Vad återstår att göra?

Denna antologi tar avstamp i 1960-talets jämställdhetsdiskussion då boken Kvinnors liv och arbete (SNS 1962) bidrog till att starta debatten om könsroller. Arbete och jämställdhet belyser vad som hänt i arbetslivet och i jämställdhetsdiskussionen under femtio år. Den innehåller såväl problematiserande kapitel som kapitel med kunskapsöversikter.

Elva forskare från sex discipliner medverkar. Frågor som författarna behandlar är: förändring i teoretiska förståelser av kvinnor som lönearbetare, historien om invandrade kvinnors arbete, de mångfacetterade grunderna för diskriminering i arbetslivet, nya mönster av arbetskraftsmigration och arbetsgivar–arbetstagarrelationer i servicesektorn, genusmönster i kvinnors företagande, könsrollstänkandets utveckling och pappapolitikens historia. Vad har hänt med sysselsättning och arbete, den offentligt finansierade barnomsorgen och vårnadsbidraget och föräldraförsäkringen under de femtio åren?

Antologin vänder sig till alla som är intresserade av att öka sina kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och jämställdhet.

Medverkande författare: Eva Blomberg och Kirsti Niskanen (red.), Kristina Abiala, Helene Ahl, Monika Edgren, Anne Lise Ellingsæter, Roger Klinth, Anita Nyberg, Jenny-Leontine Olsson, Elisabeth Sundin och Soheyla Yazdanpanah.

Debatt

Anita Nyberg i SvD Opinion: Jämställdhetspolitik missar målet

Recensioner

Läs om boken på ledarsidan i Helsingborgs Dagblad 20/3

Sorgligt aktuell jämställdhetsbok 25/3

Dalarnas Tidningar: ”Jämställdheten har gått framåt men är långt ifrån uppnådd” 7/5

Boken är en viktig och intressant sammanställning av ett halvt sekels utveckling.

Ylva Floreman, BTJ