Arbetsrätten – behov av reformering?

Den första juni överlämnades den statliga utredningen om en moderniserad arbetsrätt till regeringen. Den särskilde utredaren, huvudsekreteraren, arbetsmarknadens parter och forskare samtalar om de föreslagna förändringarna.

Medverkande

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

Marie Gartell, huvudsekreterare vid utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Gudmund Toijer, särskild utredare vid utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Ilinca Benson, vice vd vid SNS, leder samtalet.