Artificiell intelligens inom vården – revolution med utmaningar?

Hur kan AI utveckla vården och vilka risker och etiska överväganden kommer med en ökad användning? Erfarenheter från hur AI används inom mammografin ger nya insikter.

Medverkande

Markus Lingman, överläkare och strateg på region Halland, utnämnd till årets AI-svensk 2020 (deltar digitalt)

Kristina Lång, forskare och docent i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet (deltar digitalt)

Patrik Sundström, Chief Digital Officer på SKR

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.