Vad är välfärdsteknik?

Intervju 2019.02.12

Vad är välfärdsteknik och hur används det i Sverige?

Lovisa Persson, en av författarna till SNS-rapporten ”Kommunernas framtid”, berättar vad välfärdsteknik är och hur det kan effektivisera äldreomsorgen.