Artificiell intelligens och EU:s digitala framtid

EU-kommissionens plan för unionens digitala framtid innehåller särskilda satsningar på artificiell intelligens, AI. Utvecklingen av AI ska stärkas för att gynna medlemsstaterna. Vad vill EU åstadkomma med strategin? Hur sätts planen i verket? Och vilken roll spelar Sverige?

Medverkande

Fredrik Heintz, AI-forskare och biträdande professor vid Linköpings universitet

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.