Ashoka Mody om euron: ”Ett drama i nio akter”

Seminarium 2018.11.05

Ett samtal med Ashoka Mody, gästprofessor i internationell ekonomisk politik vid Princeton University, och aktuell med boken ”The Euro Tragedy: A Drama in Nine Acts”. I den analyserar han eurons framväxt och belyser orsakerna till det som han anser är eurosamarbetets svagheter.

Medverkande

Ashoka Mody, Charles and Marie Robertson Visiting Professor in International Economic Policy vid Woodrow Wilson School, Princeton University. Under sin tid vid Internationella valutafonden (IMF) var han ansvarig för de regelbundna konsultationerna med Tyskland, Irland, Schweiz och Ungern.

Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi. Hon har varit generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads -och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt finansråd och statssekreterare vid Finansdepartementet.