Åtgärder för en effektivare polisorganisation

Seminarium 2018.10.08

Har omorganisationen av polisen lett till bättre förutsättningar för högre kvalitet i polisens arbete? Vilka förändringar krävs för att förbättra polisens utredningsresultat? Och hur kan polisen arbeta för att rekrytera och behålla medarbetare?

Åtgärder för en effektivare polisorganisation

Medverkande

02:22 Erik Axelsson, utredare på Statskontoret och projektledare för ”Utvärdering av ombildningen av polisen”
18:35 Micael Björk, docent i sociologi vid Göteborgs universitet
36:00 Eva Årestad Radner, chef på rikspolischefens kansli

46:45 Paneldebatt
Erik Axelsson
Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Johanna Mattsson, styrelseledamot, ST inom Polisen
Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S föreningen inom Polismyndigheten
Eva Årestad Radner

Samtalet modereras av Helena Blomquist, journalist.