Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Seminarium 2017.01.25

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reformförslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Medverkande

I Konjunkturrådet 2017 medverkar Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet (ordförande), Stefan Eriksson, docent och lektor vid Uppsala universitet samt Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, kommenterar.

Samtalet leds av John Chrispinsson, journalist och författare.