Att skapa ett hållbart livsmedelssystem

Seminarium 2019.10.09

Lyssna

Vår globala matkonsumtion och vårt nuvarande livsmedelssystem behöver ställas om för att bli mer hälsosamt och för att minska klimatpåverkan. Vilket ansvar har livsmedelsindustrin och vad kan konsumenterna göra? Och vilka styrmedel bör politiker använda sig av? SNS samlar forskare, representanter för näringslivet och andra experter för att samtala om dessa frågor.

Medverkande

Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid Beijerinstitutet
Elin Röös, biträdande lektor i miljösystemanalys för livsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala
Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet
Johan Jörgensen, grundare, Sweden Foodtech

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.