Att utvärdera sociala investeringar

Lars Hultkrantz

Sociala investeringsfonder innebär att en kommun eller region avsätter medel i en fond som används för finansiering av sociala projekt, ofta riktade till barn och ungdomar. Syftet är att ge såväl långsiktiga samhällsekonomiska som mänskliga vinster.

att_utvardera_sociala_investeringar.pdf 277,5 KB PDF

Med utgångspunkt från en analys av erfarenheterna i Norrköpings kommun som, tillsammans med Umeå, var först ut i Sverige med att införa sociala investeringsfonder, presenterar professor Lars Hultkrantz en modell för hur dessa bör utformas för att vara framgångsrika. Resultaten presenteras i två nya forskningsrapporter från SNS. Du kan läsa mer om den andra rapporten, Sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomar, här.

I Sverige har var femte kommun, två landsting och två regioner hittills infört sociala investeringsfonder och planer på att starta fonder finns i ett stort antal kommuner. Det finns en bred samsyn bland politiker och expertis om vikten av preventiva satsningar på barn och ungdomar och att sociala investeringsfonder är en bra form för detta. Samtidigt finns det stora olikheter i hur de sociala investeringsfonderna är utformade och hur man utvärderar effekterna.

Lars Hultkrantz efterlyser ett nationellt samordnat system för att utvärdera effekterna av sociala investeringsfonder. Dessutom behövs riktlinjer för hur de långsiktiga besparingar som investeringarna leder till ska återföras till fonden. Han menar att det är märkligt att metoden för att utforma och utvärdera sociala investeringsfonder i Sverige är så svagt utvecklad:

– I svenska kommuner finns mycket liten erfarenhet av effektutvärderingar och de nationella myndigheterna har hittills varit ointresserade av att belysa långsiktiga samhällsekonomiska konsekvenser av sociala investeringar. Men vill man analysera insatser för barn och unga måste man ha ett långsiktigt perspektiv och fokusera på välfärdseffekterna, både mänskliga och samhällsekonomiska.

Uppsatserna Sociala investeringar i Sverige – fakta och lärdomar och Att utvärdera sociala investeringar är skrivna av Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet. Uppsatserna ingår i SNS fleråriga forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser.

Press

SvD Brännpunkt 2015-03-25: Fonder bra verktyg mot utanförskap