Automatisering av beslut i kommunal förvaltning

Automatiserat beslutsfattande blir allt vanligare i svensk förvaltning. Handläggningsprocesser vid Skatteverket, Försäkringskassan och andra statliga myndigheter är i olika grad automatiserade. I början av året gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas även i kommuner och regioner.

Medverkande

Marianne Eliason, särskild utredare av ”En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner”

Louise Callenberg, chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan vid Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Lupita Svensson
, universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.