Konsekvenserna av Brexit

Lyssna

Brexit – vilka blir konsekvenserna?

Vilka blir de politiska och ekonomiska konsekvenserna av en eventuell Brexit? Och hur påverkas Sverige? Sveriges Londonambassadör Nicola Clase och Stockholms Handelskammares chefekonom Andreas Hatzigeorgiou gav sin syn på frågorna.

Nicola Clase inledde seminariet med att tala om de politiska konsekvenserna vid en eventuell Brexit.
”En faktor som talar för fortsatt medlemskap är att det råder oklarheter i Storbritannien om vad ett faktiskt utträde innebär.”
Clase sa också att premiärminister David Cameron uppmanat sina ministrar att ”följa sitt hjärta” i frågan om medlemskapet.
Andreas Hatzigeorgiou talade sedan om de ekonomiska påföljderna. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och ett utträde skulle försvåra förutsättningarna för handel.
”Sverige skulle vara en av de största förlorarna vid en Brexit.”