Avtalsrörelsen 2023

Arbetsmarknadens parter samlar sig inför en ny avtalsrörelse, och i början av nästa år startar förhandlingarna. Hur ser arbetsgivarnas och de fackliga organisationernas ingångsvärden ut när exempelvis nya kollektivavtal ska förhandlas fram för att ersätta dem som strax löper ut?

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi vid IIES och IFN

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv

Hedda Mann, chefsjurist Arbetsgivarverket

Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Martin Wästfelt, ordförande förhandlingschefsgruppen PTK och förhandlingschef Unionen

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.