Sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Seminarium 2019.05.03

Lyssna

Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de? Bidrar kraven till att öka sysselsättningen bland de som står längst från arbetsmarknaden? Hur påverkar sysselsättningskrav i upphandlingar konkurrensen och upphandlingskostnaderna?

Medverkande

Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus
Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Rikard Jermsten, gd, Konkurrensverket
Martin Kruse, upphandlingschef, Arbetsförmedlingen
Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt näringsliv
Monica Lingegård, vd, Samhall
Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Maja Ohlsson, samordnare på Inköp och Upphandling, Göteborg stad
Roger Rang, inköpsstrateg Socialt Ansvarstagande, Trafikverket
Ardalan Shekarabi, civilminister
Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt, juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Patrik Tengberg, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

David Sundström, forskningsledare SNS, modererar.