Sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Seminarium 2019.05.03

Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de? Bidrar kraven till att öka sysselsättningen bland de som står längst från arbetsmarknaden? Hur påverkar sysselsättningskrav i upphandlingar konkurrensen och upphandlingskostnaderna?

Medverkande

Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus

Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten

Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige

Rikard Jermsten, gd, Konkurrensverket

Martin Kruse, upphandlingschef, Arbetsförmedlingen

Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt näringsliv

Monica Lingegård, vd, Samhall

Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Maja Ohlsson, samordnare på Inköp och Upphandling, Göteborg stad

Roger Rang, inköpsstrateg Socialt Ansvarstagande, Trafikverket

Ardalan Shekarabi, civilminister

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt, juridiska institutionen vid Stockholms universitet

Patrik Tengberg, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

David Sundström, forskningsledare SNS, modererar.