Begränsade resurser och växande behov – hur ska vården organiseras och finansieras?

I juni avslutas SNS forskningsprojekt, som i tre år har belyst hur det offentliga åtagandet för vård och äldreomsorg kan organiseras och finansieras för att möta demografiska utmaningar och ökade kostnader.

Medverkande

Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Jean-Luc Af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, ordförande för Vårdansvarskommittén (S 2023:04)

Johan Hultberg (M), ledamot i socialutskottet

Stefan Svanström, chef samhällskommunikation, Attendo

Mikael Svensson, hälsoekonom och professor vid University of Florida

Anna Vikström (S), ledamot i socialutskottet

Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare SNS.