Behöver grundlagen ändras?

Håller Sveriges grundlag för morgondagens påfrestningar? Medverkande är konstitutionsutskottets ordförande och vice ordförande samt framstående experter inom konstitutionell rätt.

Medverkande

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och tidigare Allmänhetens pressombudsman och Justitieombudsman

Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och generalsekreterare för IACL

Ida Karkiainen (S), ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen

Erik Ottoson (M), vice ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen

Samtalet leds av Cecilia Garme, statsvetare och politisk journalist.