Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh (red.) Per Selle (red.) Lars Skov Henriksen (red.) Hanna Hallin (red.)

Publikation 2013.06.19

Debatten om det civila samhällets roll i demokratin och välfärden har tagit ny fart under de senaste åren i alla nordiska länder.

Författarna representerar ett brett spektrum av forskare och representanter för politiska tankesmedjor från Danmark, Norge och Sverige. Det gemensamma målet har varit att analysera och debattera centrala framtidsfrågor om välfärdens organisering och den utmaning som övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen utgör.

Redaktörer är Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola, Per Selle, Institutt for sammenliknende politikk vid Universitetet i Bergen, Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet och Hanna Hallin, tidigare chef på Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola, Virtuelt senter for forskning på civilsamfunn och frivillig sektor (Rokkan/ISF) samt Sektor3.

Bokens innehåll

”Inledning: civilsamhället klämt mellan stat och kapital” Lars Trägårdh, Per Selle, Lars Skov Henriksen och Hanna Hallin

”Statsindividualismen och civilsamhället” Lars Trägårdh

”Reflektioner kring medlemsmodellens betydelse” Per Selle

”Det avgränsade civilsamhället” Lars Skov Henriksen

”Ideella välfärdstjänster: en lösning på den nordiska modellens framtida utmaningar?” Karl Henrik Sivesind

”Norsk frivillighetspolitik: ny och enhetlig?” Kristin Strømsnes

”Som en blixt från klar himmel” Jan H. Heitmann

”Stat eller marknad: håller de nordiska modellerna på att upplösas?” Bent Greve

”Staten som egalitär frizon” Lena Andersson

”Religion som politisk resurs: frikyrkorna i enhetsstatens skugga” Fredrik Wenell

”Konfessionella friskolor, religion och toleransens gränser” Jonas Qvarsebo

”Det muslimska civilsamhället och staten” Omar Mustafa

”Invandring, civilsamhälle och demokrati i Danmark” Flemming Mikkelsen

”Norsk integrationspolitik: från mångfald till integration?” Jill Loga

”Mekaniseringens tyranni” Kalle Moene

”Ideologiska perspektiv på det civila samhället” Kristin Clemet

”Den nordiska modellen: offentlighet eller civilsamhälle?” Håvard Friis Nilsen

”Varför vi misslyckats: tio års diskussion om socialt entreprenörskap” Karl Palmås

”Det civila samhällets frigörelse” Håkan Tribell

”Deltagandets potential – historien om statens begränsning och marknadens fiasko” Jens Jonatan Steen