Behöver Sverige en ny insolvenslag?

Tor 23 april 2015
Tid och plats

Torsdag 23 april 2015, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Idag kan företag i finansiella svårigheter genomföra en rekonstruktion för att undvika konkurs. Förfarandet är dock krångligt och tidskrävande och det görs få framgångsrika rekonstruktioner i Sverige. Ett bättre fungerande insolvenssystem kan rädda företag och arbetstillfällen, stödja investeringar, underlätta rekonstruktioner och utveckla marknaden för företagsobligationer.

Det menar BO BECKER, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och en av författarna till ”Den svenska skulden” – årets rapport från SNS Konjunkturråd. Vid seminariet presenterar han rådets förslag på ett reformerat system som kan hantera insolvens för företag utan onödiga förluster för investerare och anställda.

Enligt SNS Konjunkturråd skulle de små borgenärernas intressen bättre tas till vara inom ramen för ett domstolsförfarande. En sådan reform skulle ha ett särskilt värde för att göra företagsobligationer, där finansiärerna är många, till en mer attraktiv finansieringsform, vilket skulle minska ekonomins och företagens beroende av banker och exponeringen mot finanskriser.

Förslagen kommenteras av ERIK SELANDER, advokat och delägare vid DLA Nordic samt ordförande i The Nordic/Baltic Insolvency Network.

Anmälan och pris

Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!