”Bevisat att digitala läromedel kan förbättra lärandet”

Det sa Carla Haelermans, utbildningsekonomisk forskare vid Universitetet i Maastricht.

SNS samlade ledande forskare, läromedelsutvecklare och utbildningsaktörer till en workshop om informations- och kommunikationsteknik i skolan. Informatikprofessorn Åke Grönlund, nationalekonomen Carla Haelermans och hjärnforskaren Torkel Klingberg delade med sig av sin forskning.

Forskarna var överens om att digital teknik kan effektivisera lärandeprocesser och förbättra skolresultat – men inte per automatik.

”Resultaten blir inte bra tack vare IT-teknik utan tack vare bra program och metoder. I vissa fall kan digital teknik påverka negativt. Det finns ett stort behov av digitalt ledarskap”, sa Åke Grönlund.

Carla Haelermans betonade att skolors införande av digital teknik alltför sällan baseras på evidens om hur programmen ska fungera för att de ska vara effektiva.

Torkel Klingberg visade exempel på digitala läromedel som enligt hans hjärnforskning haft positiva effekter på skolresultat, bland annat genom att de effektivt förbättrar arbetsminnet.