Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande?

Intervju 2018.12.19

Under början av 1990-talet placerades nyanlända flyktingar i olika kommuner i Sverige. De som hamnade i kommuner där det redan fanns många personer från samma land som var egenföretagare, startade själva företag i större utsträckning än andra nyanlända. Det visar en ny SNS-rapport skriven av nationalekonomen Henrik Andersson.