Välfärdspolitiska rådets rapport 2002. Arbete? Var god dröj! Invandrare i välfärdssamhället

Christer Lundh Rolf Ohlsson Dan-Olof Rooth Li Bennich-Björkman Peder J Pedersen

Temat är integrationen av första och andra generationens invandrare. Här konstateras att invandrare har en genomsnittligt sämre arbetsmarknadsförankring än infödda svenskar. Den främsta orsaken är att flyktingar och anhöriga från länder i tredje världen har svårigheter att få varaktig sysselsättning, vilket i sin tur leder till låga inkomster och bidragsberoende.

arbete_var_god_droj_vr_2002_rapport.pdf 556,2 KB PDF

I motsats till vad man trott tidigare, visar det sig att även andra generationens invandrare med utomeuropeiskt ursprung är dåligt integrerade. De presterar sämre än infödda svenskar i skolan och har större risk att vara arbetslösa. Är denna bild riktig, står vi inför en mycket problematisk framtid. Om tjugo år kommer hälften av andra generationens invandrare i åldern 20–25 år att ha utomeuropeiskt ursprung. Redan idag står den dåliga integrationen av invandrare för stora ekonomiska, sociala och politiska kostnader.

Rapporten avslutas med en uppmaning till politiker, myndigheter och arbetsmarknadens parter att ingå ett nytt samhällskontrakt för att snabbt öka integrationen av invandrare. Nyanlända flyktingar och anhöriga bör beredas möjlighet att inom ramen för ett lärlingssystem kombinera språkträning och arbete. Det krävs också en ökad satsning i skolan på ungdomar med ursprung i tredje världen.