Bokpresentation på Ersta Sköndal: Den svala svenska tilliten

Ons 27 november 2013
Tid och plats

Onsdag 27 november 2013, 09:00–12:00
Stigbergsgatan 30, Ersta Sköndal högskola, Stockholm.

Ersta Sköndal högskola ordnar ett offentligt seminarium kring den nya boken Den svala svenska tilliten (SNS Förlag), författad av Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg.

Mot bakgrund av internationella undersökningar som visar att Sverige utmärker sig som ett land där befolkningen har en hög grad av tillit till främlingar och grannar analyseras resultaten från Tillitsbarometern, en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Analysen visar att såväl ekonomisk ojämlikhet som invandrarrelaterad mångfald är kopplade till lägre lokalsamhälletillit, det vill säga tillit till grannar och medborgare i samma kommun. Ett par av bokens centrala frågor är: Vilken roll spelar tillit för samhällsutvecklingen? Hur påverkas tilliten i samhället av förändringar som ökade inkomstklyftor och etnisk mångfald? I vilken mån är den ovanligt höga tilliten i Norden ett uttryck för att våra samhällen är homogena

Medverkande

GABRIEL WIKSTRÖM, Förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
JESPER ROINE, Docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
PETER GREEN, Senior Forskningssamordnare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
LARS SVEDBERG, Professor i Socialt Arbete, Ersta Sköndal högskola

DILSA DEMIRBAG-STEN modererar mötet