Börsen, staten eller riskkapital – hur påverkas styrelsearbetet?

Tis 3 februari 2015
Tid och plats

Tisdag 3 februari 2015, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Påverkas styrelsens sammansättning, roll och arbetsmetoder av hur bolaget ägs? Vad kan de olika ägarformerna lära av varandra?

Vid seminariet presenteras en studie av styrelsearbetet i börsnoterade, riskkapitalägda och statligt ägda bolag. Den bygger på en enkätundersökning och djupintervjuer med styrelseledamöter. Resultatet presenteras av PER STRÖMBERG, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och HELENA LEVANDER, grundare och ordförande, Nordic Investor Services.

Resultaten kommenteras av CONOR KEHOE som har grundat och leder McKinseys rådgivning till europeiska riskkapitalbolag. Kehoe är medförfattare till en brittisk studie som jämför styrelsearbete i bolag ägda av riskkapitalfonder med börsnoterade bolag. Vid seminariet medverkar även JOHAN BYGGE, verksamhetschef på EQT, ett av Nordens största riskkapitalbolag, och KIA ORBACK PETTERSSON som har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag i bolag med olika ägarformer.

Undersökningen och seminariet ingår i SNS Corporate Governance Seminars & Roundtable.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 595 kr för SNS-medlem* och 995 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 30 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!