”Chansen att nå amerikanska drömmen är mycket större i Sverige än i USA”

Lyssna

Lyssna på seminariet

Det säger professor Raj Chetty under sitt föredrag hos SNS under torsdagen.

Raj Chetty
Raj Chetty

Raj Chetty är en av världens mest citerade ekonomer. Hans forskning inriktas på hur det går att skapa mer gynnsamma uppväxtmiljöer för barn med sämre socioekonomiska möjligheter.

Här är en kort sammanfattning av Chettys viktigaste budskap:
Han berättade om sin uppmärksammade forskning som visar på den stora roll som bostadsområde och skola har för hur ett barn lyckas på arbetsmarknaden i vuxen ålder.

Faktorer i bostadsområden som negativt påverkar barnen liv som vuxen är bland annat:

  • Etnisk segregation
  • Många ensamstående föräldrar
  • Kvalitet på skolan

Raj Chetty presenterade också forskning om lärarens stora betydelse för hur det går för människor senare i livet vad gäller inkomst och jobb. Att satsa på att förbättra lärarnas kompetens har stor betydelse för att förbättra barns livschanser.

Han talade också om att jämlikhet och social rörlighet inte bara är en fråga om rättvisa – det stärker också den ekonomiska tillväxten genom ökad produktivitet och innovation. Det visade Chetty bland annat genom en studie över sambandet mellan skolresultat och sannolikheten att en elev senare i livet registrerar ett patent.

Chetty visade också att sannolikheten att nå den amerikanska drömmen, dvs att ett barn till låginkomstföräldrar når det högsta inkomstskiktet är högre i Sverige än i USA.
Sannolikheten att ett barn som föds till föräldrar i den lägsta femtedelen av inkomstfördelning når den högsta femtedelen som vuxen i olika länder:

  • Canada: 13,5%
  • Sverige: 12%
  • Danmark: 11,7%
  • UK: 9,0%
  • USA: 7,5%