Chef i välfärden – vad behövs för att göra ett bra jobb?

Seminarium 2017.11.16

Lyssna

Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Men många chefer är hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser. Och omsättningen bland chefer i offentlig sektor är stor. I en ny SNS-rapport presenteras forskning om chefers arbetsmiljö i kommunal sektor.

Medverkande

Lisa Björk, forskare i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen
Kaisa Björnström, socialdirektör, Uppsala kommun
Linda Corin, forskare i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen
Annika Elias, ordförande, Ledarna
Jenny Ohlsson, enhetschef Nynäshamns kommunala hemtjänst
Stefan Tengblad, docent i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef på SNS.