David Seim om sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Intervju 2019.05.14

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen för 2019 sänkta arbetsgivaravgifter för unga. I en ny SNS-rapport presenteras nu effekterna av den mer omfattande sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga som den första Alliansregeringen genomförde under åren 2007 och 2009. Fick reformen avsedda effekter? Hur påverkades individerna, företagen som anställde och samhället i stort?