Coronakommissionens delbetänkande

Medverkande

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och del av Coronakommissionens expertgrupp för smittskyddsfrågor

Mårten Palme, professor i socialförsäkring vid Stockholms universitet

Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och ledamot i Coronakommissionen (deltar via länk)

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.