Coronakrisen: Hur påverkas ekonomin?

Webbinarium Tor 2 april 2020
Tid och plats

Torsdag 2 april 2020, 10:00–11:00

Coronavirusets snabba spridning över världen har haft mycket stora återverkningar i enskilda länders ekonomier och i den globala ekonomin. Hur långt räcker krisåtgärderna från regeringen och Riksbanken? Vad går att lära av tidigare kriser?

Sverige och andra länder har på kort tid beslutat om olika inskränkningar för människor och företag i syfte att värna liv och folkhälsa. Något som bland annat har medfört störningar i handel och gränsöverskridande leverantörskedjor för företag. Samtidigt som hushållens efterfrågan på varor och tjänster, och företagens planerade investeringar, kraftigt minskat. Regeringen har redan presenterat tre krispaket för att motverka konsekvenserna av krisen och en rad andra åtgärder har vidtagits bland annat av Riksbanken.

Välkommen till ett webbinarium där forskare och representanter från näringslivet samtalar om hur krisen påverkar ekonomin och de åtgärder som behövs.

Medverkande

Rune Andersson, grundare och styrelseordförande, Mellby Gård
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet och ordförande för SNS Konjunkturråd 2020
Kristin Magnusson Bernard, global chef för makroekonomisk research på Nordea och Sverigechef på Nordea Markets och tillträdande vd för AP1

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef över forskningsprogrammet på SNS.