Coronakrisen: Hur står sig exportföretagen?

Exporten är viktig för svensk ekonomi. Åtgärder för att motverka smittspridningen av coronaviruset i form av stängda gränser och stränga restriktioner har fått världshandeln att bromsa.

medverkande

Ylva Berg, vd, Business Sweden

Rikard Forslid
, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Anna-Karin Jatko
, generaldirektör, Exportkreditnämnden (EKN)

Åsa Pettersson, public affairs- och hållbarhetschef, Scania

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vice vd, SNS.