Cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur

Samhällets digitalisering ökar beroendet av ständig tillgång till el. Elsektorn blir därmed ett riskområde där brister och sabotage kan få allvarliga konsekvenser. Hur väl förberett är Sverige på digitala angrepp mot viktig infrastruktur? Hur kan myndigheter och företag skydda sig? Och hur skulle en cyberattack mot Sveriges elnät kunna se ut?

medverkande

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH och ansvarig för KTH:s nystartade centrum för cyberförsvar.

Nicklas Keijser, MSB, Incidenthanterare vid CERT-SE med fokus på industriella styrsystem

Erik Nordman, säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät, som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt, samt är landets elberedskapsmyndighet.

Åsa Sundberg, vd på Teracom, ett statligt ägt bolag som levererar säkra kommunikationstjänster till Sveriges samhällsviktiga aktörer.

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.