De politiska spelreglernas betydelse. Fyra studier i författningspolitik

Olof Petersson (red.)

Den folksuveränitetsprincip som ligger till grund för det demokratiska styrelsesättet innebär att all offentlig makt utgår från folket. Demokratin är en ordnad form för maktutövning och den demokratiska processen organiseras genom en uppsättning spelregler. Denna bok är ett bidrag till diskussionen om de politiska spelreglernas betydelse.

Birgitta Swedenborg redovisar en omfattande ekonomisk forskning om effekterna av valsystem, folkomröstningar, decentralisering och parlamentets organisering. Allen Schick diskuterar, med utgångspunkt i amerikanska erfarenheter, hur folkvalda politiker kan få ett sakligt och kvalificerat underlag för sina beslut. Lauri Karvonen och Björn Grönholm visar att ett nytt valsystem skulle få dramatiska konsekvenser för svensk politik. Magnus Enzell går igenom ett århundrades författningsdebatt och gör en kartläggning av Sveriges konstitutionella kultur. Olof Petersson har redigerat boken.