Demokratirådets rapport 2002. Demokrati utan ansvar

Olof Petersson Sören Holmberg Leif Lewin Hanne Marthe Narud

Demokratirådets rapport 2002 Demokrati utan ansvar 2,6 MB PDF

Årets demokratiråd diskuterar ett generellt demokratiproblem: ansvarsutkrävande i den representativa demokratin. Rapporten handlar om samspelet mellan väljare, förtroendevalda och de politiska spelreglernas utformning. Har väljarna någon möjlighet att utkräva ansvar av politikerna?

Ordförande för Demokratirådet 2002 är Olof Petersson. Övriga författare är Sören Holmberg, Leif Lewin och Hanne Marthe Narud.