Den globala migrationens orsaker och konsekvenser

Mån 10 juni 2019

Migrationen har kommit att bli en av samtidens mest aktuella frågor. I en ny bok från SNS beskriver nationalekonomen Joakim Ruist varför människor migrerar och vilka konsekvenser det får i mottagarländerna.

Migrationen från den fattigare världen leder till många politiska kontroverser i västvärlden. Med forskningsprojektet Global migration – orsaker och konsekvenser och boken med samma namn vill SNS bidra med kunskap om denna migration, både den som sker av ekonomiska skäl och den som sker på grund av flykt från konflikter. Forskaren Joakim Ruist vid Göteborgs universitet tar i boken ett brett grepp om migrationen. Hur har den sett ut i ett längre perspektiv? Vilka är de som flyttar från fattigare till rikare länder? Hur klarar de sig i de nya länderna? Hur påverkas mottagarlandets arbetsmarknad och offentliga finanser? Vad händer med den sociala sammanhållningen? Vad styr framtidens migration?

Boken kommenteras av Katarina Areskoug, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, och Annika Sundén, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen och ledamot av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Medverkande

Katarina Areskoug, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige
Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna
Joakim Ruist, fil.dr i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen, och ledamot, Delmi

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Vid avanmälan efter fredagen den 7 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!