Den tredje uppgiften. Högskola och omgivning i samverkan

Göran Brulin

Universitet och högskolor ska bedriva utbildning och befrämja forskning. Men de har också en tredje uppgift: att samverka med organisationer och företag, föreningar och individer för att bidra till lokal och regional utveckling. Göran Brulin diskuterar riskerna och möjligheterna med ett sådant samarbete.

Företag och myndigheter som lägger ut beställnings- och uppdragsforskning kan få för stort inflytande över den högre utbildningen. Universitetsinstitutioner riskerar att bli förlängningar av de stora företagens och olika myndigheters FoU-avdelningar. Om högskolan ska bidra till en ny utvecklingsdynamik får inte beställnings- och uppdragsforskning dominera den kunskapsbildning som sker i interaktiv samverkan med praktiker.

Författaren understryker vikten av att forskare, lärare och studenter uppmuntras till en mängd olika relationer och möten med omgivningen. Sådan samverkan kan lösa upp traditionella disciplins- och fakultetsgränser och stärker den praktikorienterade bildningsinstitutionen.