Den vite mannens börda. Varför västerlandets ansträngningar att hjälpa resten av världen har gjort så stor skada och så liten nytta

William Easterly

Publikation 2008.05.26

William Easterly, en av världens mest kända utvecklingsekonomer, går här till attack mot västerlandets tragiska och övermodiga försök att omforma resten av världen till sin egen avbild.

Easterly beskriver det han kallar världsfattigdomens dubbla tragedi; där den första består i att så många människor tycks vara dömda till ett förkrympt och eländigt liv och en alltför tidig död; den andra i att det efter femtio år samt 2,3 biljoner biståndsdollar för att komma till rätta med den första tragedin fortfarande finns så lite resultat att visa upp.

Samtidigt som vi i västvärlden predikar frihetens och det personliga ansvarets evangelium, tillåts biståndsbyråkratier som Internationella valutafonden och Världsbanken blanda sig i de så kallade utvecklingsländernas inre angelägenheter. Vi avsvär oss allt ansvar för det faktum att läget i flertalet länder, vars angelägenheter vi blandat oss i, snarare försämrats än förbättrats. Kan det förhålla sig så att vi alls inte vet så mycket om den magiska trollformel som öppnar dörren till välstånd som vi inbillar oss?

Recensioner

När det gäller världens fattiga är Easterly inte ute efter Lösningen. Han vill hitta lösningar, ju fler, desto bättre. Sådan biståndskritik är värd att lyssna på.

Stefan Helgesson, Dagens Nyheter

William Easterly har gjort en fin och aktuell studie i biståndets urartningsformer.

Anders Ehmark, Expressen

Facit: En viktig debattbok med detaljerad kunskap.

Kaj Fölster, BTJ

Easterly ställer de rätta frågorna och förenar engagemang med klarsynt empirism.

Virgina Postrel, The New York Times Book Review

Easterlys insiktsfulla hållning till initiativ, incitament och kommunikation har stora förtjänster. Vi bör vara Easterly tack skyldig för att presenterat en sådan rikedom av material och därmed berikat litteraturen om utvecklingsfrågor.

Amartya Sen, Foreign Affairs

Den vite mannens börda är obekväm men viktig läsning för presumtiva samariter – och ett mäktigt rop på reformer.

Business Week