Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningens slutsatser

Seminarium 2017.05.23

Ilmar Reepalu presenterar slutsatserna i Välfärdsutredningen. Betänkandet kommenteras av Stefan Jönsson, biträdande avdelningschef för Konkurrensverkets analysavdelning, samt ekonomiprofessorerna Anders Anell och Mats Bergman.