Det nya Europa. Centraleuropeisk och baltisk historia och politik

Nicolaus Rockberger

Publikation 2004.04.26

Här ges en bred och kunskapsrik bakgrund till de centraleuropeiska och baltiska stater som den 1 maj 2004 blev medlemmar i Europeiska unionen.

Det moderna Centraleuropa under det förödande 1900-talet med två världskrig och ett kallt krig, staternas frigörelse från det sovjetiska oket 1989–91 och den mödosamma och långa vägen till medlemskapet i EU och Nato skildras ingående.

En av de främsta förkämparna för Centraleuropas frigörelse och den europeiska integrationen, ärkehertig dr Otto von Habsburg, har skrivit ett förord till boken.