Digitalisering och konkurrens – hänger Skåne med?

Lokalgruppsmöte Mån 13 september 2021
Tid och plats

Måndag 13 september 2021, 11:00–12:30
Stadshuset, August Palms plats 1, Malmö (Lokal: Stortorget).

Konjunkturrådets rapport 2021 handlar om digitalisering och konkurrens.

Digitaliseringen har medfört stark marknadskoncentration, nya flaskhalsar och inlåsningseffekter där intäkter och marknadsmakt koncentreras till ett fåtal plattformar. Hur påverkar det förutsättningarna för skånska företag att hävda sig i den globala konkurrensen? Har vi tillgång till medarbetare med rätt utbildning och förmåga att attrahera internationell spetskompetens?

Det är några frågor som vi kommer att diskutera vid ett fysiskt SNS Skåne-möte. Professor Sten Nyberg, ordförande för SNS Konjunkturråd, presenterar inledningsvis rapporten via länk. Därefter diskuteras resultaten av en panel på plats som består av Charlotte Ljung, grundare av Endbright, Jonas Stark, ny affärsutvecklingschef på MKB och Per Runeson, professor i datavetenskap vid Lunds universitet. Mötet leds av Pernilla Ström.

Medverkande

Sten Nyberg, professor vid Stockholms universitet och medförfattare till Konjunkturrådets rapport 2021: Digitalisering och konkurrens.

Charlotte Ljung, grundare av Endbright

Jonas Stark, affärsutvecklingschef på MKB

Per Runeson, professor i datavetenskap vid Lunds universitet

Samtalet leds av Pernilla Ström.

Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Anmäl dig senast den 8 september.
Mötet äger rum i Stadshuset, August Palms plats 1, Malmö (Lokal: Triangeln 1). Efter mötet serveras en enklare lunch.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Skåne